FUTURE OF WORK TÜRKİYE

2021

2020 yılında yaşadığımız zorunlu dijitalleşme süreci sonrasında işin geleceğine ilişkin tartışmalar her zamankinden daha çok gündemde. Otomasyon, dijitalleşme ve yeni nesil derin teknoloji uygulamalarının benimsenme hızı, şirketlerin ve ekonomilerin sürdürülebilirliği açısından anahtar rolde.

 

Dijitalleşme ve yapay zeka, nesnelerin interneti, blokzincir gibi kırılım teknolojilerinin adaptasyon hızı bazı ülkelerde eksponansiyel olarak artıyor. Oyunda kalabilmenin esas belirleyicilerinden biri olan bu sürecin ülkemizde ne şekilde seyrettiğinin ve hangi stratejilerin ışığında hızlandırılabileceğinin belirlenmesi Future of Work Türkiye araştırmalarımızın ana amacını oluşturuyor.

 

Bu amaç doğrultusunda, 2020 yılında 20 farklı sektörde faaliyet gösteren 563 şirkete ulaştık. Bu çalışmayla, geleceğin Türkiye'sinde ihtiyaç duyulacak teknolojileri, becerileri ve bu dönüşümü sağlamak üzere uygulanması gereken stratejileri ortaya koymayı ve bu sayede gerekli kolektif adımların atılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Araştırmanın özet raporuna kapak sayfasına tıklayarak erişebilir, ana rapor ve sektörel raporlar için weq@weqconsulting.net adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Instagram - Beyaz Çember